Nowy taryfikator mandatów na rok 2018

taryfikator2018

Poniżej przestawiamy aktualny taryfikator mandatów na rok 2018.

Sprawdź, jak dużo będą kierowców kosztowały różnego rodzaju przewinienia w ruchu drogowym. Wysokość przewidzianych kar może w niektórych przypadkach zaskakiwać.

Aktualny taryfikator mandatów 2018 zawiera wszystkie przewidziane przez ustawodawcę kary, które mogą zostać nałożone na kierowcę samochodu osobowego, w przypadku gdy zostanie złapany na popełnieniu wykroczenia. Lista przewidzianych sankcji jest obszerna. Dokładny spis poniżej:

Aktualny taryfikator mandatów 2018 – przepisy dotyczące ruchu pojazdów – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 zł
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem – 250 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 150 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga – 150 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 100 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze – 150 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci – 200 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób – 50 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – włączanie się do ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 300 zł
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym – 200 zł
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego – 200 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić – od 200 do 400 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych – 200 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu – 250 zł

Aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych 2018 r. – przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Od 6–10 km/h do 50 zł
Od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
Od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
Od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
Od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
Od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – od 50 do 200 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania – od 50 do 200 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu – 250 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania – 250 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 zł
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia – 100 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić – 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe – 300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 300 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym – 250 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem – 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe – 250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach – 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony – 250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego – 250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) – 250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym – 150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 zł
Używanie „szperacza” podczas jazdy – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – używanie pojazdów w ruchu drogowym

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym – 300 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 200 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – 200 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – 50 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi – 100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem – 100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe – 100 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież – 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone – 50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem – 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby – 200 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych – 200 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych – 200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego – 100 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – do 300 zł
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego zagranicą znakiem określającym państwo rejestracji – 100 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany – 100 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 zł
Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu – 300 zł
Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia – 200 zł
Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym – 100 zł
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów – 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – od 300 zł do 500 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – inne wykroczenia

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego – 400 zł
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi – 300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień – 300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia – od 50 do 200 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu – 50 zł
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej – od 50 do 200 zł
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli – 100 zł
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym – 50 zł
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości – 200 zł
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami – 200 zł
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – od 200 do 500 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – 300 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2017 r. – niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niestosowanie się do znaków B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” – 250 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli – 550 zł
Niestosowanie się do znaków B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…” – 250 zł
Niestosowanie się do znaków C-12 „ruch okrężny” – 250 zł
Niestosowanie się do znaków B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …… m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m” – 150 zł
Niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”– 500 zł
Niestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników – 200 zł
Niestosowanie się do znaków – B-35 „zakaz postoju” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków – B-36 „zakaz zatrzymywania się” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków C-1 do C-11 „nakaz jazdy…” – 250 zł
Niestosowanie się do znaków C-13 „droga dla rowerów” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków C-14 „prędkość minimalna” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” – 400 zł
Niestosowanie się do znaków BT-1 „ograniczenie prędkości” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków BT-3 „blokada zwrotnicy” – 200 zł
Niestosowanie się do znaków P-2 „linia pojedyncza ciągła” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” – 200 zł
Niestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła” – 200 zł
Niestosowanie się do znaków P-7b „linia krawędziowa ciągła” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków P-17 „linia przystankowa” – 100 zł
Niestosowanie się do znaków C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” – 200 zł
Niestosowanie się do znaków P-21 „powierzchnia wyłączona” – 100 zł
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” – 100 zł
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym – 100 zł
Niestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” – 100 zł
Niestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego” – 100 zł
Niestosowanie się do znaku D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 zł
Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” – 400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” – 400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 800 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b” – 800 zł
Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 500 zł
Niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” – 100 zł
Niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” – 250 zł
Niestosowanie się do znaku BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” – 200 zł
Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” – 100 zł
Niestosowanie się do znaku P-20 „koperta” – 100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza – 100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od 300 do 500 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 zł
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów – 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 50 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni – 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem – 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek – 50 zł
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi – 100 zł
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować – 50 zł
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi – 50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt – 50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia – 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach – 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość – 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni – 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów – 50 zł
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią – 50 zł
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku – 50 zł
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt – 50 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2017 r. – przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne – 200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony – 100 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób – 150 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy – 200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich – 150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego – od 100 do 300 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – przewóz osób

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób ale nie więcej niż 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób – 100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy – 100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów – 50 zł

Poniżej przestawiamy aktualny taryfikator mandatów na rok 2018. Sprawdź, jak dużo będą kierowców kosztowały różnego rodzaju przewinienia w ruchu drogowym. Wysokość przewidzianych kar może w niektórych przypadkach zaskakiwać. REKLAMA Aktualny taryfikator mandatów 2018 zawiera wszystkie przewidziane przez ustawodawcę kary, które mogą zostać nałożone na kierowcę samochodu osobowego, w przypadku gdy zostanie złapany na popełnieniu wykroczenia. Lista przewidzianych sankcji jest obszerna. Dokładny spis poniżej:Aktualny taryfikator mandatów 2018 – przepisy dotyczące ruchu pojazdów – zasady ogólne i przepisy porządkowe
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 złNaruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 złNieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem – 250 złNiekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 złPrzewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 150 złPrzewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga – 150 złPrzewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 złKierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 złNieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 złKierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 100 złPrzewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 złKorzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 złWjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 złNiedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 złNieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze – 150 złNiedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci – 200 złNiedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób – 50 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – włączanie się do ruchuNieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 300 złUniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym – 200 złNaruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego – 200 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – zmiana kierunku jazdy i pasa ruchuZawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić – od 200 do 400 złZawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych – 200 złUtrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 złNieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 złNieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu – 250 złAktualny taryfikator mandatów i punktów karnych 2018 r. – przekroczenie dopuszczalnej prędkościOd 6–10 km/h do 50 złOd 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karneOd 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karneOd 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnychOd 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnychOd 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnychHamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 złJazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – od 50 do 200 złNiezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – wymijanie, omijanie i cofanieOmijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 złOmijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 złUtrudnianie ruchu podczas cofania – od 50 do 200 złNaruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – wyprzedzanieWyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 złWyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 złNaruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu – 250 złNaruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania – 250 złNaruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 złNaruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 złNaruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 złWyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 złWyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 złWyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 złZwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 złNiestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia – 100 złWyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – przecinanie się kierunków ruchuNieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 350 złNieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 350 złNieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 350 złNieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 350 złNieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić – 350 złNieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 złNiezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 złNaruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe – 300 złNaruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 złNaruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 300 złNaruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 złJazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym – 250 złJazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 złNaruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaNiewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 złNaruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 złNadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 złUżywanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 złUżywanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – holowanieHolowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem – 250 złHolowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe – 250 złHolowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach – 250 złHolowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony – 250 złHolowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego – 250 złHolowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) – 250 złNaruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 złNaruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym – 150 złNaruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 złNaruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 złNaruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania – 100 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – używanie świateł zewnętrznychJazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 złJazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 złJazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 złJazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 złNieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300 złKorzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 złNaruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 złUżywanie „szperacza” podczas jazdy – 100 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – używanie pojazdów w ruchu drogowymBezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym – 300 złUżywanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 200 złZakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – 200 złZakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 100 złOddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – 50 złUżywanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi – 100 złUżywanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem – 100 złWjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe – 100 złNaruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież – 200 złNaruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone – 50 złNaruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem – 200 złNaruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby – 200 złNiezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych – 200 złNaruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych – 200 złBezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego – 100 złOzdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 50 złUżywanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – do 300 złNieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego zagranicą znakiem określającym państwo rejestracji – 100 złUmieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany – 100 złPozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 złPrzeczytaj także: Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z mandatem?Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. – kierującyKierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 złKierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu – 300 złKierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia – 200 złKierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym – 100 złKierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów – 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 złKierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 złKierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – od 300 zł do 500 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – inne wykroczeniaSamowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego – 400 złUżywanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi – 300 złDopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień – 300 złDopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia – od 50 do 200 złDopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu – 50 złZaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej – od 50 do 200 złSamowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli – 100 złWypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym – 50 złUchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości – 200 złUchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami – 200 złNaruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – od 200 do 500 złPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – 300 złAktualny taryfikator mandatów 2017 r. – niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowychNiestosowanie się do znaków B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” – 250 złPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli – 550 złNiestosowanie się do znaków B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…” – 250 złNiestosowanie się do znaków C-12 „ruch okrężny” – 250 złNiestosowanie się do znaków B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …… m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m” – 150 złNiestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”– 500 złNiestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…” – 100 złNiestosowanie się do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” – 100 złNiestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 100 złNiestosowanie się do znaków B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników – 200 złNiestosowanie się do znaków – B-35 „zakaz postoju” – 100 złNiestosowanie się do znaków – B-36 „zakaz zatrzymywania się” – 100 złNiestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…” – 100 złNiestosowanie się do znaków B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 100 złNiestosowanie się do znaków C-1 do C-11 „nakaz jazdy…” – 250 złNiestosowanie się do znaków C-13 „droga dla rowerów” – 100 złNiestosowanie się do znaków C-14 „prędkość minimalna” – 100 złNiestosowanie się do znaków C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” – 400 złNiestosowanie się do znaków BT-1 „ograniczenie prędkości” – 100 złNiestosowanie się do znaków BT-3 „blokada zwrotnicy” – 200 złNiestosowanie się do znaków P-2 „linia pojedyncza ciągła” – 100 złNiestosowanie się do znaków P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” – 200 złNiestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła” – 200 złNiestosowanie się do znaków P-7b „linia krawędziowa ciągła” – 100 złNiestosowanie się do znaków P-17 „linia przystankowa” – 100 złNiestosowanie się do znaków C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” – 200 złNiestosowanie się do znaków P-21 „powierzchnia wyłączona” – 100 złNiezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” – 100 złNiezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym – 100 złNiestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” – 100 złNiestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego” – 100 złNiestosowanie się do znaku D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 złNiestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 złPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” – 400 złPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” – 400 złPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 400 złPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 800 złPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b” – 800 złNiestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 500 złNiestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” – 100 złNiestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” – 250 złNiestosowanie się do znaku BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” – 200 złNiestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” – 100 złNiestosowanie się do znaku P-20 „koperta” – 100 złNiestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 złNiestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza – 100 złNiestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od 300 do 500 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowymNiezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 złNiezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierzątNaruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 złNaruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 złNieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 złNieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 złNaruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 złUtrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 złNaruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 złNaruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów – 50 złNaruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 50 złNaruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni – 100 złNaruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem – 100 złNaruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek – 50 złNaruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi – 100 złPędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować – 50 złPędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi – 50 złNaruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt – 50 złNaruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia – 50 złNaruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach – 50 złNaruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość – 50 złNaruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni – 50 złNaruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów – 50 złNaruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią – 50 złPozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku – 50 złNaruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt – 50 złAktualny taryfikator mandatów 2017 r. – przewóz ładunków i ciągnięcie przyczepUmieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne – 200 złUmieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony – 100 złPrzewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób – 150 złNiezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy – 200 złNaruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich – 150 złCiągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego – od 100 do 300 złAktualny taryfikator mandatów 2018 r. – przewóz osóbPrzewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób ale nie więcej niż 500 złPrzewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 złNaruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób – 100 złNaruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy – 100 złNaruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów – 50 zł

 

Podobne artykuły:

O steffek

Pochodzę z małej Bogatyni, a zamieszkuję i działam we Wrocławiu. Jestem pomysłodawcą, autorem www.dziennikimotocyklowe.com (www.diariosdemotocicleta.info) i koordynuję całość zawartych zagadnień na portalu. Więcej na stronie: KONTAKT.