Statystyki w latach ubiegłych

Statystycznie rzecz biorąc …

ROK 2013

licznik - 2013-242-610x178

W 2013 roku motocykliści uczestniczyli w 2 210 wypadkach, zginęło w nich 242 kierujących motocyklami oraz 11 ich pasażerów, a 1 808 motocyklistów i 267 pasażerów zostało rannych.

Z winy motocyklistów zaistniało 967 wypadków, zginęło w nich 146 osób, a 958 osób doznało obrażeń ciała.

Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to:

• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 565 wypadków,

• nieprawidłowe wyprzedzanie – 141 wypadków,

• nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 87 wypadków

 

Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy

Zestawienie wypadki sprawcy 2013

Motocykliści w roku 2013, podobnie jak w roku 2012 znaleźli się na 3 miejscu tabeli wg ilości spowodowanych wypadków

Ofiary wypadku wg użytkowników dróg:

242 kierujących motocyklami zginęło, a 11 to pasażerowie motocykli.

Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy

Motocykliści w 62 wypadkach zabili 12 pieszych.

Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został m.in. rowerzysta

Motocykliści w 19 wypadkach zabili 2 rowerzystów.

Bezpieczeństwo motocyklistów W 2013 roku motocykliści uczestniczyli w 2 210 wypadkach, zginęło w nich 242 kierujących motocyklami oraz 11 ich pasażerów, a 1 808 motocyklistów i 267 pasażerów zostało rannych. Z winy motocyklistów zaistniało 967 wypadków, zginęło w nich 146 osób, a 958 osób doznało obrażeń ciała. Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to: • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 565 wypadków, • nieprawidłowe wyprzedzanie – 141 wypadków, • nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 87 wypadków.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów

Kierujący motocyklami najczęściej powodowali wypadki w miesiącach maj – wrzesień, co wynika z warunków klimatycznych umożliwiających poruszanie się po drogach tej grupie użytkowników. Największą liczbę wypadków zanotowano w sierpniu – 182 (18,8%), zginęło w nich 28 osób (18,9%), a rannych zostało 177 (18,5%).

Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez motocyklistów – wg miesięcy

Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń z winy motocyklistów odnotowano w dni weekendowe, a szczególnie w niedziele (23,6% ogółu).

Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez motocyklistów według dni tygodnia

Jak wynika z danych, duże zagrożenie powodują też młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata (pię- cioletni przedział wiekowy). Spowodowali oni 314 wypadków (37,3% ogółu), w których 56 osób poniosło śmierć (37,1%) ogółu, a 392 osoby zostały ranne (37,5%).

Sprawcy wypadków – motocykliści wg wieku

Do wypadków, w których poszkodowani zostali motocykliści przyczynili się także inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi.

Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został motocyklista

W znacznej mierze wypadki te powstały z powodu nie udzielenia pierwszeństwa przejazdu.

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących innymi pojazdami, w których poszkodowany został m.in. motocyklista.

ROK 2012

W 2012 roku wśród ogółu sprawców – kierujących pojazdami, najliczniejszą grupę (77,1%) stanowili kierujący samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami 23 265 wypadków drogowych, w których zginęło 1 868 osób, a 30 989 osoby odniosły obrażenia.

Wypadki drogowe w r. 2012 wg pojazdu sprawcy

  

PEŁNY OBSZERNY RAPORT dot. motoryzacji i wypadków drogowych można przeczytać TUTAJ:

Statystyki Policji 2012

Statystyki POLICYJNE

Statystyki Policji

 [dane w oparciu o medialne doniesienia – przyp. Steffek]

O autorze